Welkom bij Exploket.nlWelkom, bij Exploket.nl, hét internetportal voor online beheer en distributie van ambtelijke opdrachten in Nederland.


Exploket.nl is een service van Hafkamp Gerechtsdeurwaarders, gevestigd te Venlo.
Gebruik van Exploket.nl is heel eenvoudig en bovendien geheel gratis voor opdrachtgevers.


Ambtelijke opdrachten die u via Exploket.nl aanlevert worden direct in behandeling genomen door het team van Exploket.nl.
Opdrachten buiten het werkgebied van Hafkamp Gerechtsdeurwaarders worden automatisch ter uitvoering doorgezonden
naar zorgvuldig geselecteerde partners.


U hoeft voortaan niet meer op zoek naar een geschikte deurwaarder voor uw opdracht.
Afhandeling geschiedt door het team van Exploket.nl.


U ontvangt direct na verzending van uw opdracht een bevestiging en het team van Exploket.nl krijgt een melding dat er een opdracht klaar staat.
Na verwerking van de opdracht krijgt u via uw inlogscherm aanvullende informatie, zoals datum voorgenomen betekening, het opdrachtnummer,
eventuele zittingsdatum, kosten en eventuele bijzonderheden.
Exploket wordt u aangeboden door Hafkamp Gerechtsdeurwaarders te Venlo.